-

Vårt engagemang riktar sig till människor i Etiopien, ett av de fattigaste länderna i världen. "Human Development Index" placerar Etiopien på plats 171 av 182 länder, 49% av befolkningen är undernärd. Föreningens hjälpprojekt är koncentrerad till området runt staden Debre Zeit, c:a 40 km SÖ från Etiopiens huvudstad Addis Abeba. Där understödjer vi de allra fattigaste familjerna på landsbygden.  
Dessa familjer har ofta inte mer än c:a 100 Birr (c:a 50 SEK) per månad att leva av. Ofta handlar det om barnrika familjer med upp till 7 barn/familj. Många barn saknar en - eller båda föräldrarna och bor då hos far- eller morföräldrarna, alternativt hos släktingar. I de fall barnen saknar föräldrar beror de oftast på att de är döda, ofta i Aids.