Hylte hjälper Debre Zeit! - Föreningens stadgar
 -