-
 
Hur finansierar vi verksamheten?
 
Sedan föreningens grundande i Maj 2009, har vi samlat in c:a SEK 600.000.

 
Här kan ni kolla på föreningens bokslut 2009 och revisionsberättelse 2009.
 
90-Konto?
 
Vi överväger att ansöka om ett 90-konto för föreningen. Vi uppfyller de formella kraven för att få ett sådant, men känner ännu så länge tveksamhet pga. kostnaden. Enbart ansökan om ett sådant konto kostar SEK 5.000, och för dessa pengar kan vi låta 6 barn i Debre Zeyt gå i skolan i  ett år!
I stället låter vi tills vidare en auktoriserad revisor hos revisionsbyrån Deloitte AB i Smålandsstenar revidera föreningens räkenskaper. Detta kostar inte föreningen något.