-
Tack för att du hälsar på!
 
 
Mitt namn är Susan Johansson   Jag grundade föreningen "Hylte hjälper Debre Zeit" tillsammans med min make Ulf i 2009. Föreningens målsättning är att understödja fattiga familjer och deras barn  i Etiopien, ett av de fattigaste länderna i världen.
Allt vårt arbete  är helt ideelt och  oavlönat. Vi ger direkt hjälp, vilket betyder att inkomna medel går direkt till familjerna utan mellanhänder. Detta övervakar och  garanterar styrelsen.
 
 
För detta ändamål åker jag själv eller tillsammans med Ulf vid behov till Etiopien för att ta ställning var hjälp erfordras var föreningen kan göra en verksam insats. På plats har föreningen två anställda, Rediet Aklilu och Abebe Hailu. I december  2015 har jag varit i Debre Zeit för 10:e gången.  Resor görs på egen bekostnad.
Hjälp oss att hjälpa!